Volgen

Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (BO)

Sedert 22 mei 2019 worden de 'dubbele inschrijvingen' elke nacht automatisch opgehaald uit Discimus.
Merk op dat dubbele inschrijvingen voor volgend schooljaar pas vanaf 1 juli door Discimus worden vrijgegeven.

Leerlingen met een 'dubbele inschrijving' worden getoond bovenaan de leerlingenlijst onder menu 'Leerlingen' > 'Consulteren'.

blobid0.png

Naast het markeren van de inschrijving als 'dubbele inschrijving' vult Informat automatisch de 'externe school' aan (tabblad 'mceclip0.png'). Deze is eveneens zichtbaar op de pagina 'Schoolhistoriek' (2) en wordt aangeduid met een gele bol (zie dit artikel voor de andere statussen). Merk op dat het afdelingsjaar niet meegestuurd wordt vanuit Discimus en bijgevolg niet getoond in Informat.
Wat wel wordt meegestuurd is de datum waarop de leerling zich in de andere school heeft ingeschreven (3). Deze datum is van belang in het kader van schoolverandering.

Van zodra een inschrijving minstens één dag overlapt met een inschrijving uit een andere school wordt deze inschrijving aanzien als 'dubbele inschrijving'. 
Ofwel moet de inschrijving in uw school worden aangepast, ofwel neemt u contact op met de andere school met de vraag om hun inschrijving aan te passen.

Via de knop (1) kan manueel de meest recente toestand uit Discimus opgevraagd worden.

blobid1.png

Ook als de leerling geen dubbele inschrijving heeft wordt de 'vorige school' automatisch aangevuld van zodra de leerling volledig geregistreerd is in Discimus.  De vorige school hoeft dus NIET meer opgevraagd te worden aan de (ouders van de) leerling.
(Een leerling is pas volledig geregistreerd in Discimus als de leerling niet meer zichtbaar is onder 'Discimus' > 'Inschrijvingen' > 'Transacties in wachtrij')

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen