Volgen

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Vanaf schooljaar 2018-19 kunnen niet-ingevulde vervangingen (omdat een reguliere vervanging niet kon doorgaan) worden omgezet in vervangingseenheden die later tijdens het schooljaar kunnen worden ingezet (cf. PERS/2018/02).

A. Melden van niet-ingevulde vervangingen

Als er geen geschikte vervanger gevonden wordt, moet dit gemeld worden via een RL-3 (= opmerking bij RL-1 of RL-2).

B. Aanwenden van niet-ingevulde vervangingen

Voor het doorsturen van een opdracht die ingericht wordt o.b.v. deze opgespaarde vervangingseenheden is in het opdrachtenscherm omkaderingscode 26 voorzien.

Omkadering 26 (= Niet ingevulde vervangingen) kan toegepast worden op een lesopdracht in het basis- en secundair onderwijs, en is altijd een tijdelijke ATO2-opdracht.

C. Monitor niet-ingevulde vervangingen

Uiteraard kan dergelijke opdracht enkel aangemaakt worden indien de school hiervoor voldoende vervangingseenheden heeft opgebouwd.
Via Mijn Onderwijs vindt u het aantal opgebouwde en aangewende vervangingseenheden voor uw school en een overzicht van de niet-vervangen afwezigheden die vervangingseenheden genereren en de aanstellingen in die eenheden. Meer info en instructiefilmpje.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen