Compensatie +/- Compensatie +/-

Compensatie +/-

Via rekeningen > afpunten > nieuwe afpunting > compensatie +/- kunnen bedragen voor éénzelfde leerling verrekend worden. 

In dit scherm staat een overzicht van alle leerlingen met een tegoed(en) die kunnen verrekend worden met openstaande rekening(en). Daar vinkt u de gewenste leerling aan waar de compensatie mag gebeuren en bevestigt uw keuze met de groene vink onderaan.

 

In onderstaande situaties kunt u compensatie +/- uitvoeren:

1. Indien een leerling te veel/dubbel heeft betaald voor een bepaalde rekening kan het tegoed toegewezen worden aan een andere openstaande rekening.

2. Als een creditnota werd opgemaakt voor een onbetaalde rekening, kan deze creditnota via deze weg gecompenseerd worden met deze rekening.