Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten bij staking (SO) Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten bij staking (SO)

Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten bij staking (SO)

Afwezigheid van leerlingen o.w.v. staking van de leerkrachten moet in het register aangeduid worden met code R (cf. SO 70, punt 3).

Alle leerlingen ineens afwezig zetten is niet mogelijk.
U kunt wel per klas bij alle leerlingen ineens de afwezigheidscode toevoegen langs menu 'Aanwezigheden' - 'Aanwezigheidsregister' - 'Volgens weekregister' of 'Volgens dagregister'.
U selecteert de klas en de betreffende week/dag. U selecteert de afwezigheidscode uit de aangeboden lijst, vinkt bovenaan de kolommen 'Vm' en 'Nm' aan zodat de gekozen afwezigheidscode bij alle leerlingen wordt doorgevoerd en klikt bovenaan links op de groene vink om de gegevens te bewaren.

In bovenstaand scherm ziet u code R03. Deze subcode kunt u definiëren langs menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Parameters'.

Merk op dat dit niet verplicht is. Enkel de hoofdcode (in dit geval code R) wordt immers op het register vermeld en doorgestuurd naar Discimus. U mag dus perfect hoofdcode R ingeven bij de leerplichtige leerlingen.