Het e-mailadres van een ouder wijzigt (IOL) Het e-mailadres van een ouder wijzigt (IOL)

Het e-mailadres van een ouder wijzigt (IOL)

Wanneer het e-mailadres van een ouder wijzigt dient deze ouder zich opnieuw te registreren en vervolgens de gekende kindcode opnieuw aan het nieuwe e-mailadres te koppelen.