Volgen

Het e-mailadres van een ouder wijzigt

Wanneer het e-mailadres van een ouder wijzigt dient deze ouder zich opnieuw te registreren en vervolgens de gekende kindcode opnieuw aan het nieuwe e-mailadres te koppelen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen