Melding 'meerdere' in het overzicht van de matrix Melding 'meerdere' in het overzicht van de matrix

Melding 'meerdere' in het overzicht van de matrix

Wanneer u in in het aanrekenscherm van de matrix (rekeningen-aanrekenen-aanduiden rekeninggroep- matrix) de melding 'meerdere' krijgt in de kolommen van 'aantal/prijs', dan heeft u voor dat specifieke artikel twee verschillende prijzen aangerekend. 

 

1. Wanneer de aantallen van de aanrekening voor deze leerlingen gelijk zijn

 

Om de exacte gegevens te controleren en eventueel te corrigeren, sluit u de matrix en vinkt u ENKEL de leerlingen aan die aangeduid staan met 'meerdere' bij dat specifieke artikel. Daarna klikt u onderaan op het blauwe boekje. Op deze manier worden voor de aangevinkte leerlingen alle gemeenschappelijk aangerekende artikels weergegeven met hun aantal en prijs. 

Indien u geen artikels ziet verschijnen, hebt u waarschijnlijk een leerling aangevinkt waar geen 'meerdere' vermeld stond.

In dit scherm kunt u eventuele aanpassingen uitvoeren bij aantal of prijs of een lijn wissen, door met uw rechtermuisknop te klikken op het grijze '>'- knopje vooraan in de rij. De lijn die werd gewist is na het bevestigen niet meer zichtbaar bij de aangevinkte leerlingen. 

De wijzigingen kunnen bevestigd worden met de knop 'opslaan' rechts onderaan. 

 

 

2. Wanneer de aantallen van de aanrekening voor deze leerlingen verschillend zijn

Dezelfde handeling kunt u uitvoeren via de lijstvorm indien de aantallen verschillen per leerling. 

Hierbij kunt u de volledige klas aanduiden, leerlingen waarvan het specifiek artikel werd aangerekend met verschillende prijzen, zullen in deze lijst meermaals weergegeven worden.

Dan klikt u in plaats van de matrix of blauwe boekje op de 'lijstvorm'.

Hierbij kunt u de hoofdrubriek en het artikel aanduiden en bevestigen met 'ok'. 

Daarna krijgt u alle aanrekeningen voor de geselecteerde leerlingen te zien met daarbij de aantallen en prijzen. Deze aantallen/prijzen kunnen worden aangepast per leerling. Daarnaast kunt u een volledige rij verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken op het grijze '>'- knopje vooraan in de rij. 

Bevestigen doet u ook hier met de knop 'opslaan' rechts onderaan.