Studiebewijzen in het gemeenschapsonderwijs (GO!) Studiebewijzen in het gemeenschapsonderwijs (GO!)

Studiebewijzen in het gemeenschapsonderwijs (GO!)

Op vraag van de koepelorganisatie van het gemeenschapsonderwijs moet zowel bij het schoolbestuur als de school op de tweede lijn verwezen worden naar het GO!:

Daaronder wordt dan het adres van resp. schoolbestuur en school vermeld. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het GO! zelf.