Volgen

Studiebewijzen in het gemeenschapsonderwijs

Op vraag van de koepelorganisatie van het gemeenschapsonderwijs moet zowel bij het schoolbestuur als de school op de tweede lijn verwezen worden naar het GO!:

Daaronder wordt dan het adres van resp. schoolbestuur en school vermeld. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het GO! zelf.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen