Het verschil tussen een vrijstellingscursus en een toelatingscursus Het verschil tussen een vrijstellingscursus en een toelatingscursus

Het verschil tussen een vrijstellingscursus en een toelatingscursus

Deze twee types cursus zijn qua werking zo goed als identiek, het verschil zit in de betekenis. (Hoe dan ook wordt er niks verstuurd naar Davinci.)

Een cursist ingeschreven in een vrijstellingscursus betekent dat een cursist een document (bv. deelcertificaat van andere CVO of eerder gevolgde module uit een ouder traject) kan voorleggen waardoor die kan bewijzen dat hij vrijstelling kan bekomen.

Een cursist ingeschreven in een toelatingscursus betekent dat een cursist geen document kan voorleggen, maar door middel van een toelatingsproef zijn kennis mag bewijzen. Bij een toelatingscursus is het gebruikelijk dat een punt en/of resultaat wordt ingevoerd.

Een cursist inschrijven in een van beide types cursussen is belangrijk voor het toekennen van studiebewijzen. Door een cursist in te schrijven voor de overeenkomstige modules in een vrijstellings- of toelatingscursus, wordt zijn/haar loopbaan vervolledigd. Een eindattest wordt immers pas (door het programma) toegekend, als alle modules gevolgd werden.