Studiebewijs: BR_01787 - Dubbel Studiebewijs: er bestaat reeds een zelfde ongeannuleerd Studiebewijs  ... Studiebewijs: BR_01787 - Dubbel Studiebewijs: er bestaat reeds een zelfde ongeannuleerd Studiebewijs  ...

Studiebewijs: BR_01787 - Dubbel Studiebewijs: er bestaat reeds een zelfde ongeannuleerd Studiebewijs ...

De volledige fout:

Fout tegen bedrijfsregel. Dubbel Studiebewijs: er bestaat reeds een zelfde ongeannuleerd Studiebewijs met als uitreikend Centrum het Centrum dat de actor vertegenwoordigd. (BR_01787)

(Informat is niet verantwoordelijk voor de DT-fout in bovenstaande foutomschrijving.)

 

Over dit probleem:

Een cursist heeft recent meerdere studiebewijzen behaald bij het einde van een opleiding, waarbij een of meerdere een foutmelding terug krijgen van Davinci.

In Informat is het mogelijk om een eigen omschrijving te geven aan een studiebewijs. Hoewel die inhoudelijk klopt, is ze foutief aangemaakt. Want ze is gekoppeld aan de verkeerde administratieve groep (opleidingsvorm). Davinci echter kijkt alleen naar de administratieve groep en niet de zelf-toegekende omschrijving. En die ziet meerdere identieke studiebewijzen en geeft daarom bovenstaande fout.

 

Hoe dit oplossen:

Hieronder staan de verschillende stappen genoteerd die deze situatie rechtzetten.

  • (Indien nodig) De overeenkomstige administratieve groep actief zetten via het menu extra - basisgegevens administratieve groepen.
  • (Indien nodig) Een nieuwe afdeling aanmaken onder organisatie - modulaire opleidingen - afdelingen.
  • Het foutief certificaat hernoemen en eventueel inactief zetten via puntenbeheer - beheer studiebewijzen.
  • Het certificaat opnieuw aanmaken met de modules van de juiste administratieve groep (opleiding) via hetzelfde venster.
  • Bij de cursisten het foutief certificaat schrappen en het correct certificaat toekennen. Dit kan via verschillende schermen, maar gaat het vlotst via puntenbeheer - toekennen studiebewijs - modulair.

 

Een voorbeeld

Een voorbeeld van een foutief aangemaakt studiebewijs. Hier is een certificaat aangemaakt bedoeld voor de administratieve groep 010341 medewerker slagerij, maar aangemaakt met de modules van administratieve groep 010344 slager-spekslager.
Als de cursist tegelijk ook een certificaat ontvangt voor slager-spekslager, zal Davinci voor een van beide certificaten bovenstaande foutmelding geven.