Clausuleringen kopiëren Clausuleringen kopiëren

Clausuleringen kopiëren

De clausuleringen moet u ieder schooljaar manueel kopiëren vanuit vorig schooljaar. U kan clausuleringen ook kopiëren vanuit een andere school/vestiging. 
Clausuleringen worden niet standaard mee overgenomen bij het initialiseren van het nieuwe schooljaar omdat ze meestal pas aangevuld worden nadat het nieuwe schooljaar reeds geïnitialiseerd werd (deliberaties vinden immers plaats nadat de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar reeds gestart zijn).

Clausuleringen kopieert u vanuit menu 'Deliberatie' - 'Voltijds' - 'Clausuleringen' via deze knop: 

mceclip0.png