De betekenis van het veld semester bij een cursus De betekenis van het veld semester bij een cursus

De betekenis van het veld semester bij een cursus

Omdat niet elk centrum dezelfde redenering volgt in het bepalen tot welk semester een cursus behoort, is het mogelijk om vrij het semester in te stellen waartoe een cursus behoort bij het aanmaken ervan. Met dit veld kan gefilterd worden op cursus, bij onder meer zoeken op aanbod.

Achter de schermen is er nog een tweede veld waarin het semester wordt bepaald volgens onderstaand definitie. Alleen dit veld wordt gebruikt bij het al dan niet toepassen van plafonnering.

Uit de omzendbrief VWO/2011/01 - paragraaf 8-3-3-1:

Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt een cursist een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. De einddatum van de module heeft hierbij geen belang. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

Voor een lineaire opleiding van het hoger beroepsonderwijs geldt een plafond per opleiding per schooljaar van 600 euro.

De plafonnering per semester of per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum.