Geregistreerd Persoon: BR_00130 - De voornaam of familienaam van de GeregistreerdPersoon bevat de karakters '.', '(' of ')' Geregistreerd Persoon: BR_00130 - De voornaam of familienaam van de GeregistreerdPersoon bevat de karakters '.', '(' of ')'

Geregistreerd Persoon: BR_00130 - De voornaam of familienaam van de GeregistreerdPersoon bevat de karakters '.', '(' of ')'

De volledige fout:

Fout tegen bedrijfsregel. De voornaam of familienaam van de GeregistreerdPersoon bevat de karakters '.', '(' of ')' (BR_00130)

 

Over dit probleem:

Sedert de zomer van 2017 is deze fout voor het eerst opgedoken bij Davinci. Die zal in de eerste plaats in het leven geroepen zijn om de vermelding '(Decl.)' uit de namen van de cursisten te weren. Maar die controle, controleert op elk van de tekens apart. Dus een afkorting in de naam is ook niet langer mogelijk.

 

Hoe dit oplossen:

De oplossing is eenvoudig. Geen van deze drie tekens mag nog voorkomen in de naam van de cursist en mag de term '(Decl.)' volledig geschrapt worden.

 

Ongewenst neveneffect:

Het is echter mogelijk dat in de UP wel degelijk een puntje voorkomt in de naam. Stuurt u de naam met puntje door, krijgt u bovenstaande foutmelding. En als u de naam zonder puntje doorstuurt, krijgt u de fout dat de naam niet overeenkomt met de UP. Waardoor het sowieso niet lukt om de GP geregistreerd te krijgen.
In die specifieke situatie is het (bij monde van SysAid) toegestaan om de cursist door te sturen zonder puntje en zonder INSZ-nummer. Gezien het verschil in gegevens klein is, kan Davinci dan zelf de link leggen tussen GP en UP.