Opdracht aan niet-aangemelde school invoeren/wijzigen/verwijderen Opdracht aan niet-aangemelde school invoeren/wijzigen/verwijderen

Opdracht aan niet-aangemelde school invoeren/wijzigen/verwijderen

Sedert half april 2018 is het mogelijk om in het opdrachtenscherm een opdracht in te voeren of te wijzigen voor een school waar je niet bent aangemeld (cf. updatenieuws d.d. 13.04.2018).
Voordien was enkel het wissen van opdrachten aan niet-ingelogde scholen mogelijk (cf. updatenieuws d.d. 01.02.2018).

Dit kan uiteraard enkel voor scholen waar u als gebruiker schrijfrechten op heeft.

 

Opdracht aan een andere school toevoegen

Na keuze van de school (via de knop 'School/Schooljaar wijzigen' rechtsboven in de menubalk) worden in het opdrachtenscherm instellingsnummer, hoofdstructuur en naam van de gekozen school in de labels naast de knop 'Instelling' weergegeven, zoals in onderstaand voorbeeld:

Bij het aanklikken van het icoon ‘Nieuw’ () in het opdrachtenscherm verschijnt automatisch de aangemelde school, tenzij intussen een opdracht aan een andere school werd toegevoegd of gewijzigd én nog geselecteerd staat in het overzicht:

In dit laatste geval (wanneer geen naam en instellingsnummer is weergegeven in de daartoe voorziene velden) is het nodig eerst een instelling te selecteren (de aangemelde school of een andere uit de lijst) door op de gelijknamige knop te klikken.

Bij het selecteren van een instelling worden (indien ingevuld in de geselecteerde school) hoofdambt en administratieve toestand van het personeelslid aan deze instelling opgehaald en automatisch ingevuld in het opdrachtenscherm.

Voegt u een opdracht toe in een school waar het personeelslid nog niet actief stond, dan wordt dit personeelslid automatisch actief gezet aan deze school.
Vergeet in dat geval niet om hoofdambt en administratieve toestand aan te vullen in de betrokken school!

Wanneer een opdracht aan een andere instelling succesvol werd toegevoegd, wijzigt de instelling van het opdrachtenscherm automatisch naar 'Scholen (SGE+waarop rechten)', zodat u de toegevoegde opdracht ook in het overzicht ziet staan.

Opdracht aan een andere school wijzigen

Na het ingeven van een opdracht komt deze in de overzichtstabel bovenaan en zijn de knoppen wijzigen en wissen voor deze opdracht zichtbaar. U kan de ingevoerde opdracht aan de gekozen school verder wijzigen of eventueel terug verwijderen.

Van een bestaande/opgeslagen opdracht kan het instellingsnummer niet meer gewijzigd worden! Alle overige kenmerken van de opdracht kunnen wel nog wijzigen.
Bij selectie van een reeds gestockeerde opdracht blijft de knop ‘Instelling’ dus in het grijs staan, bv.:

Wanneer een opdracht aan de aangemelde school is geselecteerd, zijn alle mogelijke acties zichtbaar (RL1 in de wachtrij zetten, opdracht splitsen, kopiëren en doorgeven en opdracht inschrijven in het benoemingsscherm) :

Wanneer een opdracht aan een andere school is geselecteerd, kunt u alle functies uitvoeren, behalve het benoemen van een opdracht:

Opdracht aan een andere school verwijderen

Zoals gezegd is het ook mogelijk om een opdracht ingevoerd in een andere school (verschillend van de aangemelde school) te wissen.

Opgelet: dit is enkel mogelijk indien de gebruiker voldoende rechten (= schrijfrechten) heeft op de andere school! 

In onderstaand voorbeeld is opdrachtlijn 3 een opdracht van de school 001057, die ook gewist kan worden vanuit de aangemelde school 117754. Het vuilbakje wordt zichtbaar bij selectie van deze opdracht.

Evengoed kan in het NPRE-scherm een lijn gewist (en dus een vervanging ongedaan gemaakt) worden in een school waarin de gebruiker op het moment niet is ingelogd, bv.:

Implicaties voor Edison

Bij het toevoegen van een opdracht aan een school wordt aan deze school een RL1-voorstel opgemaakt met als geldigheidsdatum de begindatum van de opdracht.
Ook het wijzigen van Edison-gerelateerde gegevens van een opdracht levert een RL1-voorstel op aan de school waarop de opdracht betrekking heeft.

Dit is te consulteren langs menu 'Edison' - 'Voorstel berichten in wachtrij'.
U krijgt uiteraard enkel voorstel(len) te zien van de school waar u bent ingelogd.

Bij het verwijderen van de laatste opdracht aan een school op een bepaalde begindatum wordt de mogelijkheid geboden om meteen een RL4 in de wachtrij te zetten:

Indien u op 'OK' klikt, verschijnt het detailscherm om een RL4 in de wachtrij te zetten:

Het invullen van de reden van stopzetting is verplicht. 

Een RL4 kan dus ook in de wachtrij gezet worden bij het schrappen van de laatste opdracht aan een andere school dan de aangemelde. Indien opdrachten aan andere scholen gewist worden bestaat de kans dat de gebruiker vergeet hiervoor een RL4 aan te maken aan de andere school - vandaar deze optie. 

Ook het schrappen van een NPRE-opdrachtlijn (dus een vervanging) met het gevolg dat de laatste vervangingsopdracht verdwijnt van de interimaris aan de school (aangemelde of niet) kan leiden tot de melding om een RL4 voor de vervanger in de wachtrij te zetten aan de juiste school: