Registreren voor externen Registreren voor externen

Registreren voor externen

Indien u maaltijden wenst te registreren voor leerlingen van een andere school voor wie u bijvoorbeeld de opvang organiseert, neemt u best eerst contact op met Informat zodat wij achterliggend de nodige instellingen hiervoor kunnen klaarzetten.

Daarna dient u de leerlingen in eerste instantie in te schrijven in een instellingsgroep.

Dit doet u in iRegistratie > Basisgegevens > Personalia

U zoekt met de verrekijker links onderaan de leerlingen op. Vindt u die niet, selecteer dan ‘niet-ingeschreven’ links onderaan ipv de standaard ‘ingeschreven’.

In het tabblad Inschrijvingen koppelt u de leerlingen aan de juiste instellingsgroep (bijvoorbeeld 'Externen'). Instellingsgroepen worden aangemaakt in Basisgegevens – Instellingsgroepen.


Bij het aanmaken van de rekeningen in iRekeningen maakt u een aparte rekeninggroep aan, waarbij u aanduidt dat het gaat over externen gaat. 

mceclip0.png

Daarna kunnen de registraties worden opgehaald vanuit iRegistratie. Bij het selecteren van de rekeninggroep, klikt u terug op 'registratie'

mceclip1.png