Doorboeking naar Exact is mislukt Doorboeking naar Exact is mislukt

Doorboeking naar Exact is mislukt

Het is mogelijk dat een doorboeking naar Exact niet is kunnen doorgaan. Dergelijke doorboekingen krijgen de status 'mislukt'.

 In iRekeningen kan u via het menu-item Rekeningen > Doorboeken > Overzicht boekingen de status van de doorboeking van alle rekeningen binnen een rekeninggroep opvolgen. Via de kolom 'Status' kan u de mislukte doorboekingen terugvinden. De kolom 'Reden' geeft de oorzaak van de mislukte doorboeking weer.

Onderaan dit artikel vindt u een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom een doorboeking naar Exact kan mislukken en de actie die u dient te ondernemen om het probleem op te lossen. Deze en andere oorzaken van mislukte doorboekingen kan u ook terugvinden in onze handleiding over de koppeling tussen Informat en Exact.

Eens dit gebeurd is, kan u de rekening opnieuw doorboeken naar Exact. Via hetzelfde menu-item Rekeningen > Doorboeken > Overzicht boekingen. U duidt links de rekeningen met status mislukt aan en klikt rechtsboven op de knop 'Doorboeken'. De rekeningen worden opnieuw doorgeboekt naar Exact.

 

 

Reden mislukte doorboeking Oplossing
Name should not be empty De aanspreeknaam van de leerling is niet ingevuld. Dit dient u in iBasis/iLeerlingen aan te passen onder het tabblad 'Adressen'
'Periode is afgesloten: YYYY-MM De vermelde periode in Exact is afgesloten. U dient deze periode in Exact opnieuw te openen of de rekeningen opnieuw af te drukken in iRekeningen met een afdrukdatum binnen een periode die nog niet werd afgesloten in Exact.
Er is geen koppeling aangemaakt voor deze geselecteerde school Controleer of het Exact-dashboard volledig werd ingesteld voor deze school en vul eventueel verder aan.
Indien dit doorboekingen betreft van rekeningen uit een vorig schooljaar, dan dient de koppeling voor dit vorige schooljaar nog geactiveerd te worden. Contacteer Informat hiervoor met vermelding van uw instellingsnummer/school.
Het dagboek werd niet gevonden Controleer of de dagboeken werden ingesteld in het Exact-dashboard en vul eventueel verder aan.
Grootboek {Code} niet gevonden in Exact De boekhoudrubriek die gekoppeld is aan de hoofdrubriek in Informat bestaat niet in Exact. Ofwel dient u in Exact deze boekhoudrubriek aan te maken, ofwel dient u in iRekeningen de hoofdrubriek te koppelen aan een boekhoudrubriek die wel bestaat in Exact.
Kostendrager {Code} werd niet gevonden in Exact Controleer in het Exact-dashboard of de kostendrager correct werd ingevuld: deze dient hetzelfde te zijn als de aanwezige kostendrager in Exact (let op spaties of hoofdletters).
Kostenplaats {Code} werd niet gevonden in Exact Controleer in het Exact-dashboard of de kostenplaats correct werd ingevuld: deze dient hetzelfde te zijn als de aanwezige kostendrager in Exact (let op spaties of hoofdletters).
Er is iets misgelopen bij het afdrukken Druk de rekening opnieuw af.
Er zijn geen/meerdere deelboeken gekoppeld aan uw toegangsgroep. Gelieve contact op te nemen … Neem contact op met Informat om de achterliggende structuur na te zien voor uw toegangsgroep in iRekeningen.
 Klant (type) is niet geldig Controleer of deze leerling bestaat als klant in Exact. Zo ja: dan dient u het type van deze leerling aanpassen. Zo neen: contacteer Informat met de naam van de leerling en de toegangsgroep en rekeninggroep binnen iRekeningen waar deze foutmelding zich voordoet.
Geblokkeerd: Grootboekrekening XXXXXX De vermelde grootboekrekening is geblokkeerd in Exact. Deze blokkering dient u in Exact uit te schakelen.