Overzicht nog niet afgedrukte rekeningen Overzicht nog niet afgedrukte rekeningen

Overzicht nog niet afgedrukte rekeningen

Wanneer u wenst na te gaan welke rekeningen u nog niet heeft afgedrukt, kunt u op deze manier een overzicht bekomen:

Rekeningen > Afdrukken > Rekeningen

U zet bovenaan de filter 'NOG NIET AFGEDRUKT' op:

Het systeem vinkt daarop automatisch die leerlingen aan voor wie de rekening nog niet werd afgedrukt:

mceclip0.png