Rekeningen doorboeken naar een volgend boekjaar Rekeningen doorboeken naar een volgend boekjaar

Rekeningen doorboeken naar een volgend boekjaar

Wanneer u rekeningen naar een nieuw boekjaar wenst door te boeken, dient u met het onderstaande rekening te houden:

  •  Zorg ervoor dat de afdrukdatum van de rekening correct is, zodat naar het nieuwe boekjaar kan worden doorgeboekt. In het afdrukscherm in iRekeningen (Rekeningen > Afdrukken > Rekeningen) kan u de afdrukdatum bepalen. Dit dient te gebeuren vóór het doorboeken: een doorboeking naar Exact kan namelijk niet ongedaan worden gemaakt.

 

  • Het nieuwe boekjaar en bijhorende periodes dienen reeds aangemaakt te zijn in Exact. Enkel dan kunnen de rekeningen naar het juiste boekjaar worden doorgeboekt.