Plaatsing: BR_00804 - Als de Plaatsingsstatus verandert van NIET TOEGEWEZEN naar een andere Plaatsingsstatus, mag ... geen Plaatsingsweigering hebben voor de Aanmelding. Plaatsing: BR_00804 - Als de Plaatsingsstatus verandert van NIET TOEGEWEZEN naar een andere Plaatsingsstatus, mag ... geen Plaatsingsweigering hebben voor de Aanmelding.

Plaatsing: BR_00804 - Als de Plaatsingsstatus verandert van NIET TOEGEWEZEN naar een andere Plaatsingsstatus, mag ... geen Plaatsingsweigering hebben voor de Aanmelding.

De volledige fout:

Als de Plaatsingsstatus verandert van NIET TOEGEWEZEN naar een andere Plaatsingsstatus, mag het Centrum van de Plaatsing geen Plaatsingsweigering hebben voor de Aanmelding. (BR_00804)

 

Over dit probleem:

Deze fout komt voor bij cursisten met een HvN plaatsing. Davinci aanvaardt niet dat een plaatsing nog wordt gewijzigd, nadat het HvN de plaatsing en aanmelding reeds heeft stopgezet. (Met andere woorden: de plaatsing heeft al een status "niet toegewezen" en de aanmelding een status "stopt overal".)
Waarschijnlijk heeft u de cursist uitgeschreven, waardoor een wijzig plaatsing in de wachtrij is gekomen.

 

Hoe dit oplossen:

De wijzig plaatsing moet gearchiveerd worden, want dit signaal zal niet verwerkt worden door Davinci. Neem hiervoor contact op met Informat met vermelding van de cursist en deze fout.