Gesplitste € 0-rekeningen niet doorboeken naar Exact Gesplitste € 0-rekeningen niet doorboeken naar Exact

Gesplitste € 0-rekeningen niet doorboeken naar Exact

Bij een gesplitste rekening met verdeling 100% - 0% kan u ervoor opteren om de rekeningen aan 0% - dus met een totaalbedrag van 0 euro - niet door te boeken naar Exact.

Voorwaarde: de rekeningen binnen de rekeninggroep zijn definitief klaar en “afgedrukt”, maar werden nog niet doorgeboekt naar Exact, ook niet via het scherm Rekeningen > Doorboeken > Rekeningen / Creditnota’s.

Ga als volgt te werk, nadat de rekeningen zijn afgedrukt, om door te boeken:

1. Ga naar Rekeningen > Doorboeken > Overzicht boekingen.

2. Open de rekeninggroep. De lijst van rekeningen en creditnota’s in de rekeninggroep verschijnt.

3. Sorteer de lijst oplopend volgens “Bedrag” door één maal op de kolomhoofding “Bedrag” te klikken.

4. Klik op de eerste rekening met een bedrag verschillend van € 0 in de lijst.

5. Rechterklik op de hoofding van de eerste kolom en kies “Alles aanvinken vanaf selectie”. Alle rekeningen worden aangevinkt, uitgezonderd de rekeningen boven de geselecteerde lijn.

6. Klik nu rechtsboven op “Doorboeken” om de geselecteerde rekeningen naar Exact te versturen.