Aanrekenen - 4 verschillende manieren Aanrekenen - 4 verschillende manieren

Aanrekenen - 4 verschillende manieren

U kunt op 4 verschillende manieren een rekening opmaken:

 1. via een artikeltabel
  Indien u het verbruik per klas bijhoudt in een artikeltabel, kunt u nadien ook gaan aanrekenen via die tabel.
 2. via de matrix
  Meest veelzijdige manier van aanrekenen: u kan makkelijk voor een volledig klas/vestiging eenzelfde artikel met eenzelfde prijs aanrekenen. Tegelijkertijd kunt u ook voor een aantal leerlingen andere artikels of een andere prijs gaan aanrekenen.
 3. via het 'blauwe boekje' (globaal aanrekenen)
  Deze manier van aanrekenen laat u toe om voor een aantal personen hetzelfde artikel aan dezelfde prijs aan te rekenen.
 4. via het 'lijstje' (individueel aanrekenen)
  Deze manier van aanrekenen laat u toe om voor een aantal personen hetzelfde artikel aan verschillende prijs of in een verschillende hoeveelheid aan te rekenen.
  Het is ook de enige manier van aanrekenen waarbij u kunt rekening houden met afwezigheden

 

1. Via een artikeltabel

 • Rekeningen > Aanrekenen
 • U selecteert de klas en klikt op de matrix knop . In het volgende scherm geeft u aan dat u wenst aan te rekenen via artikeltabel en selecteert u de betreffende tabel.
  Daarnaast kunt u ook nog een aantal andere parameters instellen, afhankelijk van wat u wenst te zien op het aanrekenscherm (aantal kolommen, sorteren van gegevens…). Wij raden aan om voor de kolommen prijs en aantal te selecteren aangezien dit een duidelijker overzicht geeft.
 • In het aanrekenscherm worden de opgenomen artikels getoond en is de prijs volgens het ingestelde prijstype reeds zichtbaar. U hoeft nu enkel nog de aantallen per leerling aan te vullen.
 • Hoe u een artikeltabel kunt aanmaken, vindt u in onderstaand artikel:
  Artikeltabel aanmaken

 

2. Via de matrix

 • Rekeningen > Aanrekenen
 • U selecteert de klas en klikt op de matrix knop  .
  Daarna dient u eerst een aantal parameters te selecteren om de gewenste gegevens te zien te krijgen (aantal kolommen en sorteren van gegevens). Wij raden aan om voor de kolommen prijs en aantal te kiezen aangezien dit een duidelijker overzicht geeft.
 • Daarna kunt u met de tab-toets de gewenste artikels in het aanrekenvenster selecteren. De hoofdrubrieken en artikels waaruit u kan kiezen, zijn de artikelen die u hebt aangeduid als ‘eigen artikels’. Indien u een bepaald artikel niet zou terugvinden, dan dient u dit nog aan te duiden als eigen artikel.
  Indien aan het artikel prijstypes toegekend zijn, dan kan u deze selecteren bij iedere ingave. Indien niet, dan bent u vrij om zelf een eenheidsprijs naar wens in te voeren.
 • Door met de rechtermuisknop op de grijze balk met het ‘>’-teken te klikken, heeft u een aantal mogelijkheden om aantallen en prijzen per artikel toe te wijzen:

  • Als u voor iedereen eenzelfde prijs voor een bepaald artikel wil aanrekenen, dan duidt u ‘prijs opgeven voor iedereen’ aan.
  • Als iedereen hetzelfde aantal van een artikel aangerekend krijgt, dan klikt u op ‘aantal opgeven voor iedereen’.
  • Wanneer een ingave bij een bepaald artikel over de volledige lijn verkeerd is, dan klikt u op ‘verwijderen bij iedereen’: zowel de aantallen als de prijs veranderen naar 0.
  • Indien gewenst kan u ook terugkeren naar de oorspronkelijke waarden: dit zijn de waarden van het laatste moment waarop de gegevens werden opgeslagen.
 • Indien met een groot aantal leerlingen gewerkt wordt, raden wij aan om niet voor de volledige groep aan te rekenen, maar het geheel op te splitsen in kleinere groepen. Wanneer voor de volledige school/scholen aangerekend wordt, is er kans dat het programma vastloopt aangezien een te grote hoeveelheid gegevens in één keer moet worden opgevraagd.
 • Ten slotte klikt u op de knop ‘Opslaan’ rechtsonder om de aanrekening te bevestigen.

 

3. Via het ‘blauwe boekje’ (globaal aanrekenen)

 • Rekeningen > Aanrekenen
 • U selecteert de personen voor wie u wilt aanrekenen en klikt op het blauwe boekje 
 • In het rechterscherm verschijnt een gele titelbalk. Wanneer u daar met de rechtermuisknop op klikt, is het mogelijk om een nieuwe rij toe te voegen:
 • Per rij kunt u een artikel aanrekenen, dat voor alle geselecteerde personen gelijk is in prijs en aantal. Wanneer u via prijstypes vaste prijzen hebt aangemaakt, is het mogelijk om deze te selecteren. U kan ook zelf een prijs toevoegen.
 • Door met de rechtermuisknop op het grijze vak voor de betreffende rij te klikken, kan u een nieuwe rij toevoegen, de geselecteerde rij wissen of de parameters terug naar hun oorspronkelijke waarden brengen.
 • Indien u wenst te weten welke artikels niet aan iedereen binnen de selectie werden aangerekend, dan kan u bovenaan het veld bij ‘Toon niet gemeenschappelijke artikels’ aanvinken. Onderaan de pagina verschijnt een overzicht met deze artikels en de aantal keer deze aangerekend zijn. Wanneer je op het cijfer drukt, kan je zien aan wie dit artikel aangerekend werd.
 • Wanneer u de gewenste gegevens heeft ingevoerd, kan u terug naar het algemeen overzicht gaan door op de knop met het blauwe mannetje  te klikken.

 

4. Via het ‘lijstje’ (individueel aanrekenen)

 • Rekeningen > Aanrekenen
 • U selecteert de personen voor wie u wilt aanrekenen en klikt op het lijst-icoon
 • Onderstaand scherm verschijnt, waar u een aantal parameters kan instellen. U kan rekening houden met de aanwezigheid op een bepaalde dag: een leerling wordt niet mee opgehaald, wanneer deze op een bepaalde dag niet aanwezig was. Deze informatie haalt iRekeningen uit de leerlingenadministratie.
  Daarnaast kan u kiezen of u het artikel wil aanrekenen per klas. Dit kan handig zijn wanneer de prijs of het aantal per klas verschillend is.
  Verder kan u nog bepalen hoe de opgehaalde gegevens gesorteerd moeten worden.
  Als laatste kiest u het gewenste artikel dat aangerekend moet worden.
 • In het daaropvolgend overzicht kan u per leerling of per klas het gewenste bedrag en aantal aanrekenen.