Zoeken van leerlingen/Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren' Zoeken van leerlingen/Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren'

Zoeken van leerlingen/Werking filter bij 'Leerlingen' - 'Consulteren'

Leerlingen - consulteren is de kern van de leerlingenadministratie. In de zoekbalk kan u een naam intikken en vervolgens op de entertoets drukken of op het vergrootglas om een leerling te consulteren.

Bovenaan de leerlingenlijst wordt vermeld hoeveel leerlingen er geconsulteerd kunnen worden (afhankelijk van de filter, daarover later meer in dit artikel).

Ook eventuele Discimusfouten zullen hier worden weergegeven.

Daarnaast is ook zichtbaar of een leerling gesynchroniseerd is met Smartschool, te zien aan het Smartschool-logo naast de naam van de leerling mceclip2.png.

De gekleurde vakjes voor de naam van de leerlingen hebben ook een betekenis. Hiervoor verwijzen we naar onderstaande artikels:

- voor BO => klik hier

- voor SO => klik hier

mceclip1.png

 

Werking van de filter

De filter voor leerlingen is terug te vinden via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren', links onderaan het scherm (= verrekijker). De filter bepaalt welke leerlingen verschijnen in de leerlingenlijst en wie eruit wordt gefilterd.

mceclip0.png

1) Er kan een standaard filter geplaatst worden op verschillende niveaus:

                     - Inschrijving
                     - Leerling
                     - School
                     - OM
                     - Indicator
                     - Zittend

U maakt de juiste keuze en bevestigt vervolgens uw selectie met het groene vinkje.

Inschrijving

- Er kan per afdeling, afdelingsjaar, klas of leerjaar gefilterd worden. 

- Daarnaast kunnen (enkel in iBasis, zie oranje kadertje) de leerlingen opgezocht worden die ingeschreven zijn in het huidige schooljaar, maar pas starten op 1 september van het volgende schooljaar. Dit door het vinkje aan te duiden bij 'Stapt pas in op 01.09.20XX'.

- Een filter kan ook geplaatst worden op de status van de inschrijving: Gerealiseerd, Niet-gerealiseerd, Uitgesteld, Parallel en Aanmelding. Met de keuzes 'Alle' en 'Geen' kunt u alle statussen samen aan- of uitvinken. 

Leerling

-  U kunt één of meerdere leerlingen filteren uit de lijst door te filteren op naam van de leerling.

- Er kan een leerling gezocht worden op basis van het stamnummer.

- Alle leerlingen van een bepaalde gemeente kunnen getoond worden.

- Aan de hand van type relatie en de naam van betrokken persoon kan een leerling opgezocht worden (kan bv. handig zijn als rekening betaald wordt door een mama en u niet meteen kan achterhalen voor welke leerling).

- Door het bolletje aan te kruisen bij 'alle' worden alle leerlingen getoond die in het huidige schooljaar een inschrijving hebben of gehad hebben. Dus ook uitgeschreven leerlingen worden vervolgens weergegeven.

- Huidige leerlingen toont enkel de leerlingen met een inschrijving op vandaag.

- De nieuwe leerlingen zijn leerlingen met een inschrijving sinds dit de start van het huidige schooljaar.

- Als u alle leerlingen wenst te zien behalve de nieuwe leerlingen, kiest u voor exclusief nieuwe.

- De huidige en toekomstige leerlingen zijn alle leerlingen die op vandaag zijn ingeschreven of nog in de loop van het huidige schooljaar instappen.

School

- De filter kan toegepast worden op de leerlingen van de school en vestiging waarin u bent ingelogd.

- Alle leerlingen van de aangemelde school.

- Alle leerlingen van de aangemelde vestiging (dit kan handig zijn als er twee verschillende instellingsnummers gevestigd zijn op één en dezelfde vestigingsplaats).

- Of alle leerlingen van de scholen waarop rechten.

OM = Ondersteuningsmodel, leerlingen met OndersteuningsMaatregelen (=het vroegere GON): enkel de OM, de niet-OM, ex-OM of OM+ Ex-OM-leerlingen kunnen gefilterd worden.

Indicator: Filteren kan ook op de indicator of niet-indicator leerlingen.

Zittend: zittende of niet-zittende leerlingen kunnen afzonderlijk getoond worden.

Vindt u een leerling niet terug? Lees zeker ook dit artikel.

Er kunnen ook "eigen" specifieke filters worden ingesteld. Hiervoor verwijzen we naar dit artikel.