Infofiche webservices Infofiche webservices

Infofiche webservices

Via webservices kunt u data vanuit Informat opvragen om deze vervolgens naar een ander pakket over te brengen. 

Vóór het activeren van de webservices dient:

1. er een gebruikersaccount aangemaakt te worden door de beheerder. Dit kan vanuit de applicatie iGebruikersbeheer via het menu 'Beheren van > Gebruikers'. Dit is bij voorkeur "webservices@dedomeinnaam.be".

2. het account toegevoegd te worden aan een toegangsgroep van iLeerlingen/iBasis, iInternen en/of iPersoneel, afhankelijk van de gegevens die u wenst uit te wisselen met het extern programma.

Het volstaat dat dit een toegangsgroep is met enkel leesrechten.

Via 'Beheren van > Toegangsgroepen' koppelt u vanop het tabblad 'Gebruikers' het account aan de toegangsgroep.

3. u het account per mail aan ons te bezorgen zodat we de webservices kunnen activeren. U mag deze aanvraag sturen naar info@informat.be.

De infofiche in bijlage geeft weer welke informatie er allemaal beschikbaar is.