Een cursus afgelasten Een cursus afgelasten

Een cursus afgelasten

U kunt een cursus afgelasten door die te verwijderen in Informat. (Hiervoor gaat u naar het menu Organisatie - Modulaire opleidingen - Cursussen, vraagt de cursus op en klikt op het prullenmandje op het eerste tabblad.)
Wanneer u in iCursisten de cursus verwijdert, stuurt de software een afgelastingsdatum (= datum waarop u de cursus hebt verwijderd) door naar Davinci. De cursus (IMV) wordt niet verwijderd in Davinci, zoals het afsprakenkader verificatie 2017-18 voorschrijft. Dit kunt u nazien via de Davinci historiek. Daar zult u de verschillende transacties nog terugvinden, waaronder de afgelasting (die als een wijziging is verstuurd).

Cursussen die worden afgelast na het registratiemoment, verschijnen in het financieringsrapport met de vermelding "ja" in de kolom afgelast. Cursussen die worden afgelast voor het registratiemoment, verschijnen niet in dit document.