Volgen

Schoolgegevens op de afdruk van de rekening wijzigen

Dit kan aangepast worden in iRekeningen via het menu Basisgegevens > layoutdocumenten > Leerlingen/Internen/Personeel/Registratie.

Via dit menu kan u per schoolvestiging de lay-out van documenten (facturen, rappels,...) instellen. 

 

  • ‘Rek. nr’: hier kan u een bankrekeningnummer selecteren die u ingegeven hebt onder ‘Basisgegevens’ – ‘Bankrekeningen’. Ook indien u met voorgedrukte formulieren werkt is het noodzakelijk dit nummer in te vullen omdat a.d.h.v. dit nummer bepaald wordt welke rekeningen samen op één rappel vermeld worden.
  • Via de knop 'Gegevens overnemen van ...' kan u gegevens die reeds ingebracht werden in de leerlingenadministratie overnemen.
  • Via de knop 'Email tekst' kan u een begeleidende tekst ingeven die gebruikt zal worden bij het versturen van rekeningen en rappels via e-mail. Voor beiden kunt u een aparte tekst ingeven.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen