Schoolgegevens op de afdruk van de rekening wijzigen Schoolgegevens op de afdruk van de rekening wijzigen

Schoolgegevens op de afdruk van de rekening wijzigen

Dit kan aangepast worden in iRekeningen via het menu Basisgegevens > layoutdocumenten > Leerlingen/Internen/Personeel/Registratie.

Via dit menu kan u per schoolvestiging de lay-out van documenten (facturen, rappels,...) instellen. 

 

  • ‘Rek. nr’: hier kan u een bankrekeningnummer selecteren die u ingegeven hebt onder ‘Basisgegevens’ – ‘Bankrekeningen’. Ook indien u met voorgedrukte formulieren werkt is het noodzakelijk dit nummer in te vullen omdat a.d.h.v. dit nummer bepaald wordt welke rekeningen samen op één rappel vermeld worden.
  • Via de knop 'Gegevens overnemen van ...' kan u gegevens die reeds ingebracht werden in de leerlingenadministratie overnemen.
  • Via de knop 'Email tekst' kan u een begeleidende tekst ingeven die gebruikt zal worden bij het versturen van rekeningen en rappels via e-mail. Voor beiden kunt u een aparte tekst ingeven.