Kalender instellen (speciale verlofdagen) (BO) Kalender instellen (speciale verlofdagen) (BO)

Kalender instellen (speciale verlofdagen) (BO)

 De kalender wordt opgebouwd op drie niveaus:

1) schooljaar: wordt door Informat ingesteld voor alle scholen van de database;
2) vestiging;
3) klasgroep.

We behandelen hier specifiek dit tweede niveau.

De instellingen op schooljaarniveau worden overgenomen voor de vestigingskalender. 
Indien het dagtype van uw vestiging afwijkt van de algemene schoolkalender (bv. o.w.v. facultatieve verlofdag, pedagogische studiedag, ...) kunt u dit hier wijzigen. 
U kunt dit enkel doen voor de vestiging waar u bent ingelogd.

Via de pijltjestoetsen in de grijze balk kunt u de kalender van de vorige/volgende maand oproepen.

Er zijn 3 mogelijkheden om het dagtype te wijzigen:

(1) ofwel verandert u het type van één bepaalde datum (bv. 3 oktober): hiertoe klikt u deze datum aan (in ons voorbeeld het cijfer "3" in de maand oktober);
(2) ofwel verandert u het type van meerdere data (bv. 25, 26 en 27 oktober): hiertoe klikt u deze data aan (in ons voorbeeld de cijfers "25", "26" en "27" in de maand oktober);
(3) ofwel verandert u het type van een dag voor één of alle maanden (bv. de vrijdag): hiertoe klikt u deze dag aan (in ons voorbeeld "Vr").

De dagen die u geselecteerd hebt, krijgen een blauwgroene achtergrond. 
Om een dag te "deselecteren" klikt u er nogmaals op; die dag krijgt dan weer een witte achtergrond.

mceclip0.png

Nadat u uw selectie gemaakt hebt, krijgt u rechts de details ervan. Duid hier de gewenste eigenschappen aan:

- Aan: kies hier of u het dagtype enkel aan de geselecteerde maand of aan alle maanden wil toekennen.
U krijgt deze keuzemogelijkheid enkel aangeboden indien u een volledige dag hebt geselecteerd (Ma, Di, Wo, Do of Vr).
Indien eventuele vakantieperiodes mee overschreven mogen worden, dan kunt u dat hier aanvinken.
- Voor: vink Voormiddag en/of Namiddag aan;
- Dagtype: kies één van de aangeboden mogelijkheden.
Een basisschool beschikt per schooljaar over 2 volledige facultatieve verlofdagen en anderhalve pedagogische studiedag, indien gewenst op te nemen per halve dag. Er werd een controle ingebouwd zodat het wettelijk aantal voorziene dagen niet kan overschreden worden. Hoe u kunt achterhalen hoeveel dagen reeds werden ingebracht leest u in dit artikel.

Indien u het dagtype van het hogerliggend niveau (= schooljaar) terug wil toekennen aan de vestiging, vinkt u de optie Standaarddagtype aan. Wanneer bv. op het niveau van het schooljaar als dagtype "Les" is ingegeven, dan wordt ditzelfde dagtype toegekend aan de geselecteerde vestiging.
Indien u de dagtypes van de onderliggende klasgroepen wilt overschrijven, vinkt u deze optie aan.

Wijzigingen bewaart u door op 'OK' te klikken. Via 'Annuleren' kunt u de wijzigingen ongedaan maken.

Indien er al absenties zijn toegekend, kunt u het dagtype niet meer wijzigen! Doet u dit toch, dan nog zal het vorige dagtype behouden blijven.

De aan- en afwezigheden worden elke nacht automatisch toegekend voor de volgende dag o.b.v. de ingestelde kalender. Het is bijgevolg van het allergrootste belang om de kalender op tijd op te bouwen!
Is dit niet tijdig gebeurd, dan kunt u dit achteraf nog aanpassen (op voorwaarde dat er voor die dag nog geen enkele afwezigheid werd toegekend; zie hoger) en met terugwerkende kracht de afwezigheidscodes bij alle leerlingen doorvoeren in het register door de betreffende dag te selecteren en op het "blauwe mannetje" te klikken.

mceclip0.png