Volgen

Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar

U logt in in het schooljaar/vestiging waaruit u leerlingen wil overplaatsen.
U kiest het menu: 
Leerlingen - Nieuwe bestemming - Einde/begin schooljaar:

In de linkerhelft van het scherm selecteert u het afdelingsjaar - keuzeoptie en klasgroep waaruit u leerlingen wil overzetten.  In de rechterhelft van het scherm selecteert u de vestiging - afdelingsjaar - keuzeoptie - klasgroep naar waar u wenst over te plaatsen.

Indien je een bepaalde leerling toch niet terugvindt, kan je alvast de leerling opzoeken in het huidige schooljaar via het tabblad 'Leerlingen' - 'Consulteren' tabblad 'Historiek'. Daar leer je vaak al veel bij over de situatie van de leerling.

Enkele mogelijkheden waarom je deze leerling niet kan terugvinden:

  1. Heeft de leerling reeds een inschrijving in het nieuwe schooljaar (hij/zij is ingeschreven in een andere school v/d scholengroep of is reeds overgezet naar huidig schooljaar)? Dan kan je deze leerling NIET meer overzetten.Dit kan je controleren via het tabblad 'Historiek'. (zie afbeelding) Je moet deze leerling wél nog uitschrijven!  2. Heeft de leerling een einddatum? Dan moet je ook de optie 'Ook uitgeschreven leerlingen' aanvinken.

 

Opmerking! Bij optie 2: Indien de leerling na bijvoorbeeld 10 dagen terugkeert naar jouw school, dan kan je die opnieuw inschrijving via Leerlingen – Toevoegen (alle gegevens worden terug opgehaald op basis van het ingevulde rijksregisternummer: personalia, historiek, stamnummer, ...).

3. De leerling is een 'OM'-Leerling.  Deze leerlingen kan je overzetten via het tabblad 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming: OM'.

Over welke leerlingen het concreet gaat kunt u nagaan door deze filter in te stellen:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen