Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar

Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar

U logt in in schooljaar/vestiging waaruit u leerlingen wilt overplaatsen.
U kiest menu Leerlingen > Nieuwe bestemming > Einde/begin schooljaar:

mceclip0.png

In de linkerhelft van het scherm selecteert u afdelingsjaar, keuzeoptie en klasgroep waaruit u leerlingen wilt overzetten.
In de rechterhelft van het scherm selecteert u school, vestiging, afdelingsjaar, keuzeoptie en klasgroep naar waar u wenst over te plaatsen.

mceclip1.png

Indien u een bepaalde leerling niet terugvindt, kan u de leerling opzoeken in het huidige schooljaar via menu Leerlingen > Consulteren > tabblad 'Historiek'. Meestal kunt u daaruit afleiden waarom u de leerling niet aangeboden krijgt.

Enkele mogelijkheden waarom u deze leerling niet kunt terugvinden:

  1. Heeft de leerling reeds een inschrijving in het nieuwe schooljaar (is hij/zij ingeschreven in een andere school van de scholengroep of werd hij/zij reeds overgezet naar het nieuwe schooljaar)? Dan kunt u deze leerling NIET meer overzetten. Dit kunt u controleren via tabblad 'Historiek' (zie afbeelding). U moet deze leerling wél nog uitschrijven!  2. Heeft de leerling een einddatum? Dan moet u de optie 'Ook uitgeschreven leerlingen' aanvinken.

    mceclip2.png

Belangrijke opmerking bij optie 2! Indien de leerling na bijvoorbeeld 10 dagen terugkeert naar uw school, dan kunt u die opnieuw inschrijven via LeerlingenToevoegen op basis van het rijksregisternummer (alle gegevens worden dan terug opgehaald : personalia, historiek, stamnummer, ...).