Volgen

Koppeling smartschool en verbruik in iA&R

Indien u een koppeling met smartschool heeft en de afwezigheden worden via smartschool naar Discimus verstuurd, zal de registratie van afwezigheden in de configuratie voor uw school op inactief gezet worden zodat uw leerkrachten deze niet kunnen invullen.

Alle overige zaken, zoals maaltijden, drank, kopieën, uitstappen, materialen… kunnen dan op uw school via ‘Afwezigheden & Registraties’ gebeuren. Als de koppeling m.b.t. de afwezigheden tussen Informat en Smartschool er is, kan u uw leerkrachten eventueel leesrechten geven op de afwezigheden in ‘Afwezigheden & Registraties’ zodat ze deze kunnen consulteren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen