Gegevens ophalen uit iRegistratie Gegevens ophalen uit iRegistratie

Gegevens ophalen uit iRegistratie

 • Start iRekeningen op.
 • Maak een rekeninggroep aan in het menu RekeningenRekeninggroep of controleer of de rekeninggroep reeds bestaat. Zorg hierbij dat de periode van de rekeninggroep ook effectief dezelfde periode is waarvoor u registraties wenst op te halen. 
 • Sluit het venster.
 • Ga naar het menu RekeningenOphalen uit iRegistratie.
  Het onderstaande venster wordt geopend:

mceclip0.png

 

In dit venster moeten er 5 stappen doorlopen worden.

 • Selectie rekeninggroep: selecteer de rekeninggroep waar de registraties in opgenomen moeten worden.

  Ga door naar de volgende stap door op de groene pijl te klikken.

 • Selectie activiteiten: kies de activiteiten die je wilt ophalen of selecteer alles.

  Ga door naar de volgende stap door op de groene pijl te klikken.

 • Activiteit extra naam: geef eventueel een extra naam aan de activiteit.

  Ga door naar de volgende stap door op de groene pijl te klikken.

 • Controle: na controle stuur je de gegevens door. Indien er meldingen komen zul je bij registratie-eenheden eerst nog de nodige correcties moeten aanbrengen.

  Ga door naar de volgende stap door op de groene pijl te klikken.


 • Doorsturen: de gegevens worden doorgestuurd. Je ziet de namen één voor één passeren. Indien het programma bij één naam blijft hangen betekent dit dat éénzelfde artikel vroeger al eens werd doorgestuurd of in iRekeningen aangerekend voor die persoon. In dat geval moet je deze eerst verwijderen vooraleer de overige gegevens te kunnen doorsturen.

mceclip2.png

De rekeningen zijn onmiddellijk afdrukbaar in iRekeningen  (menu Afdrukken – Rekeningen).

Je kan in dit venster ook kiezen om de details uit iRegistratie mee af te drukken.