Volgen

Zending Middelen

Dit artikel behandelt de zgn. zending jaarlijkse inlichtingen voor secundaire scholen.
Info voor het volwassenenonderwijs vindt u hier.

De zending kan aangemaakt worden door scholen met hoofdstructuren 311, 312 (autonoom DBSO), 316 en 321.
Scholen met hoofdstructuur 311, 312 of 321 sturen sowieso een zending op -  als ze niets te melden hebben sturen ze een lege zending!
Scholen met hoofdstructuur 316 sturen enkel een zending als ze iets te melden hebben.

Scholen die hoofdstructuren 311 en 312 samen inrichten sturen één volledige zending op vanuit de school met hoofdstructuur 311.

U kan de te versturen zending aanmaken langs menu 'Edison' - 'Aanmaken zending jaarlijkse inlichtingen'.

De voor uw school van toepassing zijnde codes/inlichtingen selecteert u uit de uitklaplijst en vult u telkens aan met het aantal eenheden.
Het gaat meestal om ingerichte ambten en uren en overdrachten van uren naar volgend schooljaar of naar een andere instelling in het huidig schooljaar.
Voor overdracht naar een andere instelling moet u tevens het ontvangende instellingsnummer invoeren.

Daarna zet u het bericht in de wachtrij met de daartoe voorziene knop 'Bericht in wachtrij zetten' en maakt u een Edisonbestand aan langs menu 'Edison' - 'Zending aanmaken', analoog aan de klassieke RL's voor personeelsgegevens.

De ingangsdatum voor de zending middelen is steeds 01.09. Deze geldigheidsdatum kan u zelf niet wijzigen.

De zending kan geen andere (personeels)berichten bevatten. U krijgt hiervan een foutmelding.

De zending moet uiterlijk op 8 november gebeuren (cf. SO/2007/05).
Vanaf wanneer de zending mag worden verstuurd vindt u in de jaarkalender van AgODi.

Sommige scholen moeten nog een bijkomende zending met jaarlijkse inlichtingen versturen, m.n. de zending praktische vakken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen