Zending Middelen Zending Middelen

Zending Middelen

Dit artikel behandelt de zgn. zending jaarlijkse inlichtingen voor secundaire scholen.

De zending kan aangemaakt worden door scholen met hoofdstructuur 311, 312 (autonoom DBSO) of 321. Scholen met één van deze hoofdstructuren sturen altijd een zending op. Als er geen overdrachten te melden zijn, moet er een lege zending worden verstuurd (zie verder).

Scholen die hoofdstructuren 311 en 312 samen inrichten sturen één volledige zending op vanuit de school met hoofdstructuur 311.

U kan de te versturen zending aanmaken langs menu 'Edison' - 'Aanmaken zending jaarlijkse inlichtingen'.

 

Door op de groene plus te klikken kan u de nodige lijnen toevoegen. 

 

mceclip0.png

De voor uw school van toepassing zijnde codes/inlichtingen selecteert u uit de uitklaplijst en vult u telkens aan met het aantal eenheden.
Het gaat meestal om ingerichte ambten en uren en overdrachten van uren naar volgend schooljaar of naar een andere instelling in het huidig schooljaar.
Voor overdracht naar een andere instelling moet u tevens het ontvangende instellingsnummer invoeren.

Daarna zet u het bericht in de wachtrij met de daartoe voorziene knop 'Bericht Middelen in wachtrij ...' (dit volstaat voor het aanmaken van een "lege zending"; er hoeft dus niet eerst een bepaalde code te worden toegevoegd) en maakt u een Edisonbestand aan langs menu Edison > Zending aanmaken, analoog aan de klassieke RL's voor personeelsgegevens.

De ingangsdatum voor de zending middelen is steeds 01.09. Deze geldigheidsdatum kan u zelf niet wijzigen.

De zending kan geen andere (personeels)berichten bevatten. U krijgt hiervan een foutmelding.

De zending moet uiterlijk op 8 november gebeuren (cf. SO/2007/05).
Vanaf wanneer de zending mag worden verstuurd vindt u in de jaarkalender van AgODi.

Sommige scholen moeten nog een bijkomende zending met jaarlijkse inlichtingen versturen, m.n. de zending praktische vakken.


Via een dubbele terugzending krijgen verzendende scholen van Edison bevestiging van de zending middelen.
Ook de ontvangende school krijgt een terugzending met uren die ze heeft ontvangen van een andere school. De manier om deze zending op te halen is identiek aan de werkwijze voor het ophalen van het stamnummer van een nieuw personeelslid.