GOK-gegevens wijzigen (SO) GOK-gegevens wijzigen (SO)

GOK-gegevens wijzigen (SO)

Discimus laat niet toe om GOK-gegevens te wijzigen en aanvaardt geen geldigheidsdatum die buiten het schooljaar valt.
U moet dus een nieuw GOK-formulier doorsturen met een geldigheidsdatum in het huidige schooljaar.

Hoe doet u dat?

Bij de betreffende leerling gaat u naar het GOK-formulier en klikt u bovenaan op het plusicoontje om een nieuw GOK-formulier toe te voegen. U zal de melding krijgen dat de school twee GOK formulieren moet krijgen. U klikt op OK.

In het veld 'Geldig vanaf' voert u een datum in die binnen het huidige schooljaar valt en u vinkt het veld 'Er ligt een gehandtekend formulier van de leerlingenkenmerken in school' aan. Op deze manier zullen die gegevens opnieuw doorgestuurd worden.

Om GOK-gegevens op te halen vanuit Discimus voor nieuwe leerlingen onder andere, verwijs ik u graag naar volgend artikel: https://informat.zendesk.com/hc/nl/articles/202960112-Leerlingenkenmerken-vanuit-Discimus-overnemen-SO-