Leerlingen inschrijven (SO) Leerlingen inschrijven (SO)

Leerlingen inschrijven (SO)

Van zodra uw beheerder het nieuwe schooljaar geïnitialiseerd heeft kan u leerlingen in het nieuwe schooljaar toevoegen.

Vooraleer u start met inschrijven, moet eerst de capaciteit van het 1ste leerjaar (A en/of B) worden bepaald (menu 'Organisatie' - 'Capaciteiten'). Meer info omtrent het instellen van deze capaciteiten vindt u in dit artikel.

Ga naar Leerlingen > Toevoegen.

mceclip1.png

• U dient altijd het rijksregisternummer in te vullen. Enkel als de leerling nog geen rijksregisternummer heeft (bv. personen die nog maar net in België zijn) mag dit veld blanco gelaten worden en vinkt u het veld ‘Geen rijksregisternummer’ aan. U kan dan verder gaan met de geboortedatum.
Indien u via de kids-ID wilt inschrijven, klikt u op het icoon mceclip0.png. Informat zoekt nu of de leerling al gekend is in de schooldatabase.
• Indien de leerling reeds gekend is in de schooldatabase zal de naam zichtbaar worden en moet u daarop klikken vooraleer verder te gaan. Op die manier vermijdt u dat de leerling dubbel in de database terecht komt.
• Vergeet niet de gegevens van broer en/of zus over te nemen indien die in een school van de scholengemeenschap/scholengroep is/was ingeschreven.
• Breng steeds meteen de correcte (!) inschrijvingsdatum en begindatum in:
     - inschrijvingsmoment = wanneer de leerling zich is komen inschrijven;
     - begindatum = aanvang van de lessen voor deze leerling. Indien 1 september in het weekend valt kan dit een zaterdag of zondag zijn. Tijdens het schooljaar is dit steeds een weekdag.
• Duid de vinkjes aan die van toepassing zijn: indicator-lln, zittende, ...
• Daarnaast selecteert u ook de juiste informatie betreffende de vorige inschrijving.
• Kies het juiste afdelingsjaar/leerjaar waarin u de leerling wilt inschrijven. Nadien kan u ook de klas kiezen als die reeds gekend is.
• Tot slot kiest u voor de status
‘Gerealiseerd’.
• Om de leerling effectief in te schrijven klikt u op ‘Leerling inschrijven’.
• Vervolgens kunt u de overige gegevens van de leerling invullen. 

In principe starten de inschrijvingen ten vroegste op de eerste schooldag van maart (cf. SO/2012/01, artikel 6.1).
Bij wijze van uitzondering kunnen de inschrijvingen voor een of meerdere voorrangsgroepen starten vanaf de eerste schooldag na de kerstvakantie, maar dan mag geen enkele leerling van deze voorrangsgroep(en) geweigerd worden o.b.v. capaciteit (cf. SO/2012/01, artikel 6.2).

Opgelet! Voor de inschrijvingen voor schoojaar 2023-24 geldt een andere tijdslijn (cf. SO/2022/02).
Voor de eerstejaars starten de inschrijvingen vanaf 16.05.2023 (eventueel voorafgegaan door een aanmeldingsperiode).
Vanaf het tweede jaar kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten op de eerste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar.