Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen

Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen

U gaat naar 'Personeel > Consulteren' en selecteert het personeelslid waarvoor een RL 9 wil doorsturen.

Daarna klikt u op 'Berichten in wachtrij'. Rechts vinkt u 'RL 9 - Immatriculatie' aan en vult de gevraagde datum in. In dat pop-upscherm bevestigen met het groene vinkje.

Daarna klikken op het vinkje bovenaan het hoofdscherm om te bevestigen en het bericht in wachtrij op te slaan. 

Via 'Edison > Zending aanmaken' zal u dit bericht dan terugvinden om de zending aan te maken en te versturen. De terugzending met het stamnummer valt uiteen in twee stappen, zoals u kunt lezen op p. 13-14 van de handleiding betreffende versturen/ontvangen van Edisonzendingen.

Merk op dat er bij het aanmaken van een RL 9 achterliggend ook een RL 14 (bankrekeningnummer) wordt meegestuurd. U hoeft dus zelf geen bijkomende RL 14 te versturen! 


Aanvragen voor een niet-Belg

Bij het doorsturen van een RL-9 is het voor Edison verplicht om in de zending een rijksregister- of bisnummer door te sturen. 
Dus als uw personeelslid als niet-Belg (bv. Nederlander) geen nationaliteitsnummer heeft, is deze zending niet mogelijk. 

Voor hen kunt u een stamboeknummer aanvragen via dit formulier.


Alle info m.b.t. de indiensttreding vindt u op de themapagina 'Indiensttreding'.