Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen

Immatriculatie (stamboeknummer) aanvragen

U gaat naar menu Personeel > Consulteren en selecteert het personeelslid waarvoor u een RL 9 wil doorsturen.

Daarna klikt u op 'Berichten in wachtrij'. Rechts vinkt u 'RL 9 - Immatriculatie' aan en vult de gevraagde datum in. In dat pop-upscherm bevestigen met het groene vinkje.

Daarna klikken op het vinkje bovenaan het hoofdscherm om te bevestigen en het bericht in wachtrij op te slaan. 

Via menu Edison > Zending aanmaken zal u dit bericht terugvinden om de zending aan te maken en te versturen.

De terugzending met het stamnummer valt uiteen in twee stappen, zoals u kunt lezen op p. 13-14 van de handleiding betreffende versturen/ontvangen van Edisonzendingen (cf. dit artikel voor stap 2).

Merk op dat er bij het aanmaken van een RL 9 achterliggend ook een RL 14 (bankrekeningnummer) wordt meegestuurd. U hoeft dus zelf geen bijkomende RL 14 te versturen! 


Aanvraag voor personeelsleden uit het buitenland

Bij het doorsturen van een RL-9 verplicht Edison om in de zending een rijksregister- of bisnummer door te sturen. 
Als een niet-Belgisch personeelslid (bv. Nederlander) geen nationaliteitsnummer heeft, is deze zending  bijgevolg niet mogelijk. 

Voor hen kunt u een stamboeknummer aanvragen via dit formulier.


Alle info m.b.t. de indiensttreding vindt u op de themapagina 'Indiensttreding'.