Ik heb de koppeling gemaakt maar mijn klassenstructuur was nog niet gelijk. Ik heb de koppeling gemaakt maar mijn klassenstructuur was nog niet gelijk.

Ik heb de koppeling gemaakt maar mijn klassenstructuur was nog niet gelijk.

Om de koppeling met Smartschool en Informat succesvol te activeren dient de klassenstructuur tussen beide identiek te zijn.  Indien u de synchronisatie toch al uitgevoerd heeft en de klassenstructuur niet gelijk was dan dient u in Informat de klas (identiek) aan te maken zoals die in Smartschool bestaat.


Daarna verplaatst u alle leerlingen naar deze klas.
Pas volgend schooljaar kan u eventueel een andere benaming hanteren.