Het scherm configuratie gebruiken Het scherm configuratie gebruiken

Het scherm configuratie gebruiken

In het menu Extra - Configuratie kan u heel wat parameters instellen. Deze parameters zijn kleine instellingen waarmee het gebruik van iCursisten meer gepersonaliseerd kan worden. Die parameters zijn ofwel per CVO ofwel per lesplaats in te stellen.

 

Cursus

AtlDelibLT Bij het aanmaken van een cursus, wordt dit getal automatisch ingevuld als aantal lesuren voor deliberatie. (Standaard = 0)
DefaultFinancieringsbron Bij het aanmaken van een cursus, wordt deze financieringsbron automatisch gekozen. (standaard = Decretaal)

 

Educatief verlof (EduVerlof)

LUobvLesmomenten Wanneer uitgevinkt (false) gebeurt de berekening o.b.v. de theoretische uren (oude manier)
Wanneer aangevinkt (true) gebeurt de berekening o.b.v. werkelijke lesmomenten (aan te raden)

 

Facturatie

DefaultBetalingswijze Als deze waarde is ingevuld, zal bij de invoer van een nieuwe (terug)betaling al meteen deze betalingswijze geselecteerd staan.

 

HvN Reservaties

ToonFacturatie Het scherm waar deze parameter wordt gebruikt, is verdwenen uit het programma.

 

iCVOLeerkracht

AWcodesInclusiefVAenLKA Wanneer uitgevinkt (false) kunnen de leerkrachten bij het invoeren van de afwezigheden de codes VA en LKA niet gebruiken.
Wanneer aangevinkt (true) kunnen ze deze codes wel gebruiken.
PersonaliaVolledig Wanneer uitgevinkt (false) kunnen de leerkrachten alleen de naam van hun cursisten zien.
Wanneer aangevinkt (true) hebben de leerkrachten ook toegang tot geboorteplaats, geboorteland, e-mail adres, telefoon, gsm en adres van hun cursisten.
PntcodeGestoptGeschrapt Wanneer uitgevinkt (false) kunnen de leerkrachten bij het invoeren van de resultaten de puntcodes Gestopt en Geschrapt niet gebruiken.
Wanneer aangevinkt (true) kunnen ze deze codes wel gebruiken.

 

Inschrijvingen

DefaultDIPLandBelgië Wanneer aangevinkt (true) wordt bij inschrijven van een cursist, automatisch België als land ingesteld waar het diploma werd uitgereikt.
Wanneer uitgevinkt (false) blijft dit veld leeg.
DefaultGeboortelandBelgië Wanneer aangevinkt (true) wordt bij inschrijven van een cursist, automatisch België als geboorteland ingesteld.
Wanneer uitgevinkt (false) blijft dit veld leeg.
Deze instelling kan gemaakt worden op niveau van het centrum én per lesplaats en komt daarom tweemaal voor in de tabel.
DetailInschrijvingsformulier Alle details van het inschrijvingsformulier afdrukken.
ExemplarenInschrijvingsformulier Dit bepaalt het aantal exemplaren dat een inschrijvingsformulier moet gegenereerd worden.
Inschrijvingsdatum

Deze parameter is niet langer van toepassing.

InschrijvingsdatumBlanco Wanneer aangevinkt (true) wordt bij inschrijven van een cursist, automatisch de huidige datum als inschrijvingsdatum ingesteld. (stap 1 van de inschrijvingswizard)
Wanneer uitgevinkt (false) blijft dit veld leeg.
Opleidingsniveau Indien ingevuld, wordt de gekozen waarde overgenomen bij het inschrijven van een nieuwe cursist.
SocEcStatuut Indien ingevuld, wordt de gekozen waarde overgenomen bij het inschrijven van een nieuwe cursist.
Toelatingsvoorwaarde Indien ingevuld, wordt de gekozen waarde overgenomen bij het inschrijven van een nieuwe cursist.
VoorkennisInclGR Bij het inschrijven van een cursist, is er een korte voorkenniscontrole.
Wanneer aangevinkt (true) verschijnt er geen waarschuwing i.v.m. voorkennis indien de cursist is ingeschreven in een cursus waar nog geen resultaat (GR) is ingevuld.
Wanneer uitgevinkt (false) houdt het programma geen rekening met inschrijvingen zonder resultaat (GR) bij de voorkenniscontrole.
WachtcursusMetFactuur Wanneer aangevinkt (true) wordt bij inschrijven van een cursist (in een wachtcursus) een factuur aangemaakt met details al ware het een gewone cursus.
Werkritme Indien ingevuld, wordt de gekozen waarde overgenomen bij het inschrijven van een nieuwe cursist.

 

Lesmomenten

PercentageMinimumAtlLuLesmoment Bij toevoegen van een lesmoment (bij een cursus) is er een controle op de opgegeven duurtijd tegenover het aantal minuten dat het lesmoment duurt. Deze parameter bepaalt het minimumpercentage waaraan die controle moet voldoen. (Standaard = 40)

 

Online Reservaties

StuurBevestigingsmails Wanneer aangevinkt (true) krijgt de cursist een mail bij het bevestigen van een inschrijving via iVoorinschrijvingen. (Deze mail kan gepersonaliseerd worden in het administratieplatform van iVoorinschrijvingen)

 

Puntenbeheer

AtlDgnVrBegindatExamen Deze parameter bepaalt vanaf wanneer de leerkracht punten kan ingeven voor de cursus, uitgedrukt in het aantal dagen tot de examenperiode begint. (Elke cursus heeft een evaluatieperiode van het type 1e zit, met een begin- en einddatum. Er wordt dus gekeken naar de begindatum van deze periode.)

 

Studiebewijzen

BerekenResultaat Deze functie heeft alleen nut wanneer er met meerdere examenperiodes wordt gewerkt.
Bij waarde B wordt de Beste waarde gebruikt voor berekening van het eindresultaat.
Bij waarde L wordt de Laatste waarde gebruikt voor berekening van het eindresultaat.