Volgen

Diploma schooljaar 1994-95 of vroeger afdrukken

Zie http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-of-ander-studiebewijs-van-het-secundair-onderwijs-verloren:

 

Gehomologeerde getuigschriften en diploma's 

Vóór het schooljaar 1994 - 1995 werden de eindstudiebewijzen uit het secundair onderwijs voorgelegd aan de homologatiecommissie:

  • Getuigschrift van het lager en hoger secundair onderwijs tot 1990 -  1991 (daarna afgeschaft)
  • Diploma secundair onderwijs tot en met 1993 - 1994

Ben je je studiebewijs verloren? Vraag een vervangend attest aan bij het schoolbeheerteam.

Schrijf of mail naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Secundair Onderwijs, scholen en leerlingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

Vermeld:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • De school waar je bent afgestudeerd (liefst met het adres van toen)
  • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
  • De onderwijsvorm (aso, tso, kso of bso) en studierichting die je gevolgd hebt
  • Of het studiebewijs werd uitgereikt in het lager of hoger secundair onderwijs

De wachttijd is ongeveer 2 weken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen