Ik vind het deelcertificaat niet. Ik vind het deelcertificaat niet.

Ik vind het deelcertificaat niet.

Deelcertificaten worden automatisch aangemaakt en zijn raadpleegbaar via Puntenbeheer – Beheer studiebewijzen. 

Maak gebruik van de filter ‘filter studiebewijzen op administratieve groep’.

Ieder DCF kreeg automatisch een omschrijving toegekend. Deze omschrijvingen zijn niet altijd even duidelijk. Mocht u het DCF niet onmiddellijk in de lijst ‘herkennen’ dan selecteert u best een deelcertificaat en kijkt u naar de toegekende onderdelen ervan.