Een studiebewijs bij een verlengd/verkort traject uitreiken Een studiebewijs bij een verlengd/verkort traject uitreiken

Een studiebewijs bij een verlengd/verkort traject uitreiken

Op de afdruk van een studiebewijs met verschillende trajectmogelijkheden mag er geen vermelding staan of het gaat over een standaard, verlengd of verkort traject. Daarom wordt steeds het aantal lestijden van het standaard traject vermeld.

Die aanpassing is doorgevoerd in Informat in april 2015 op aangeven van het departement. Hiervoor baseren we ons op de volgende omzendbrieven:

In omzendbrief VWO/2011/02, staan de modellen van de studiebewijzen te vinden bij artikel 8. Daarin wordt telkens verwezen naar "het totale aantal lestijden van de module zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel van de opleiding of ...".

En in omzendbrief VWO/2011/03, waarin die opleidingsprofielen te vinden zijn, zie bijlage 3 onder de bijlages. In deze profielen wordt geen onderscheid gemaakt over de lengte van het traject. En wordt in het profiel enkel het standaard traject vernoemd.