iCVOLeerkracht: De leerkracht ziet de cursus niet bij consulteren iCVOLeerkracht: De leerkracht ziet de cursus niet bij consulteren

iCVOLeerkracht: De leerkracht ziet de cursus niet bij consulteren

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

  1. Is de cursus reeds gestart?
    De cursus wordt pas zichtbaar op het ogenblik dat die van start gaat.

  2. Werd de leerkracht aan de cursus toegevoegd?
    Controleer bij de cursus (menu Organisatie – Modulaire opleidingen – Cursussen) of de naam van de leerkracht ingevuld staat.