Een cursus met afstandsonderwijs (geen stage) aanmaken Een cursus met afstandsonderwijs (geen stage) aanmaken

Een cursus met afstandsonderwijs (geen stage) aanmaken

Bij het aanmaken van de cursus, gaat u op het eerste tabblad volgende velden invullen:

  • Kies als organisatievorm Gecombineerd onderwijs dat in aanmerking komt voor de berekening van lesurencursist.
  • Geef bij Aantal lestijden het totaal aantal uren van de cursus in.
  • Geef bij aantal contactlestijden het aantal uren in van het contactonderwijs.

De resterende lestijden van het afstandsonderwijs moeten niet ingevoerd worden. Dit wordt dan automatisch doorgestuurd als afstandsonderwijs.

 

Op het tabblad met de lesmomenten kunt u ervoor kiezen om al dan niet de uren afstandsonderwijs in te brengen. Als u dit niet doet, geef het percentage geplande lestijden wel de indruk dat u te weinig lesuren hebt ingericht. Dit komt om dat het programma alleen rekening houdt met de effectief ingebracht lesuren. Dit op zich is niet fout.
Als u ervoor kiest om die wel in te brengen, moet u na het toevoegen van deze lesmomenten nog de afwezigheidscode G toekennen aan deze lesuren. Daarmee geeft u aan dat dit om afstandsonderwijs betreft. (Lesmomenten met afwezigheidscode G worden niet doorgestuurd naar Davinci. Het ingeven ervan is dus louter voor intern gebruik.)