Handleiding Stagebeheer Handleiding Stagebeheer

Handleiding Stagebeheer

Richtlijnen voor het stagebeheer (aangepast n.a.v. ondermeer nieuwe onderrichtingen voor de stagedatabank, m.n. aantal geplande halve dagen stages i.p.v. aantal aanwezige halve dagen).