Korting toekennen aan opgehaalde registraties uit iRegistratie Korting toekennen aan opgehaalde registraties uit iRegistratie

Korting toekennen aan opgehaalde registraties uit iRegistratie

Indien u een korting wenst toe te kennen op een artikel waarop werd geregistreerd in iRegistratie (bijvoorbeeld opvang) én u deze korting daarna ook op de schoolrekening wenst te vermelden, dient u de korting te registreren in iRekeningen.

In iRegistratie zal de normale prijs voor de opvang weergegeven worden. Pas bij het overzetten van de registraties naar iRekeningen zal de korting worden toegekend.

U gaat hiervoor als volgt te werk:

1. In iRegistratie gaat u eerst na aan welk artikel in iRekeningen de registratie-eenheid gekoppeld is. Dit doet u via basisgegevens > Registratie Eenheden. In onderstaand voorbeeld is aan de registratie-eenheid 'Avondopvang' het artikel 'Voor- en naschoolse opvang' gekoppeld. 

2. In iRekeningen zoekt u het gekoppelde artikel op via Basisgegevens > Rubrieken > Artikels. U activeert het vinkje bij de parameter 'Korting toegelaten'. Hiermee bevestigt u dat op dit artikel een korting mag worden toegekend.

3. In de volgende stap gaat u bepalen voor wie de korting wordt toegekend. In iRekeningen gaat u via Basisgegevens > Kortingen > Artikels het betreffende artikel opzoeken. Bovenaan selecteert u de parameter om de leerlingen van de school op te roepen. Wanneer u de leerling hebt gevonden die een korting mag krijgen op het artikel, vinkt u het vakje links van de aanspreeknaam aan en vult u onderaan het kortingspercentage in. U bevestigt ten slotte met het groene vinkje.

4. Eens bovenstaande instellingen voor kortingen werden toegevoegd in iRekeningen, kan u de gewenste registraties ophalen in iRekeningen. De ingevulde kortingen worden zo automatisch toegekend en zullen ook zo verschijnen op de rekening.