Volgen

Korting toekennen aan opgehaalde registraties uit iRegistratie

Om een korting van toe te kennen aan een artikel dat eerst via iRegistratie werd geregistreerd (bijvoorbeeld opvang) én deze korting dient ook op de schoolrekening te worden vermeld, dan dient u de korting voor deze leerlingen in te geven in iRekeningen.

 

In iRegistratie zal de normale prijs voor de opvang weergegeven worden. Pas bij het overzetten van de registraties naar iRekeningen zal de korting van worden toegekend.

U gaat als volgt te werk:

1. In iRegistratie gaat u eerst na aan welk artikel in iRekeningen de registratie-eenheid gekoppeld is. Dit doet u via basisgegevens > Registratie Eenheden. In onderstaand voorbeeld is aan de registratie-eenheid 'Avondopvang' het artikel 'Voor- en naschoolse opvang' gekoppeld. 

2. In iRekeningen zoekt u het gekoppelde artikel op via Basisgegevens > Rubrieken > Artikels. U vinkt het veld aan bij de parameter 'Korting toegelaten'. Hiermee bevestigt u dat op dit artikel een korting mag worden toegekend.

3. In de volgende stap gaat u bepalen voor wie de korting wordt toegekend. In iRekeningen gaat u via Basisgegevens > Kortingen > Artikels het betreffende artikel opzoeken. Bovenaan selecteert u de parameter om de leerlingen van de school op te roepen. Wanneer u de leerling hebt gevonden die een korting mag krijgen op het artikel, dan duidt u het selectieveld links van de aanspreeknaam en vult onderaan het kortingspercentage in.

4. Eens bovenstaande instellingen voor kortingen werden toegevoegd in iRekeningen, kan u de gewenste registraties ophalen in iRekeningen. De ingevulde kortingen worden zo automatisch toegekend en zullen ook zo verschijnen op de rekening.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen