Wanneer voor een leerling TOAH doorgestuurd wordt, krijgen we een foutmelding van Edison. Wanneer voor een leerling TOAH doorgestuurd wordt, krijgen we een foutmelding van Edison.

Wanneer voor een leerling TOAH doorgestuurd wordt, krijgen we een foutmelding van Edison.

U dient ook effectief het veld TOaH aan te duiden op de leerlingenfiche.  Wanneer u dit doet dan zal u deze zending kunnen aanmaken.

Bij de rubriek leerlingen – tijdelijk onderwijs aan huis, dient u, naast het aanduiden van de correcte klas, ook het veld verblijf aan te passen in ‘woonplaats’ in plaats van ‘andere’.