Aanwezigheden laatste lesdag kunnen niet ingevoerd worden. Aanwezigheden laatste lesdag kunnen niet ingevoerd worden.

Aanwezigheden laatste lesdag kunnen niet ingevoerd worden.

Controleer de stopdatum bij de inschrijving van de cursist. Waarschijnlijk staat de stopdatum eerder dan de einddatum van de cursus. Dit is meestal te wijten aan het toevoegen van extra lessen.