Een lesplaats/vestiging aanmaken Een lesplaats/vestiging aanmaken

Een lesplaats/vestiging aanmaken

Alleen Informat kan lesplaatsen toevoegen, want deze structuur is gemeenschappelijk met alle applicaties over de verschillende onderwijsniveaus.

Als uw als centrum een nieuwe lesplaats wenst toe te voegen, moet u te mailen naar icursisten@informat.be met daarin het lesplaatsnummer, adres en eventueel gewenste code plus benaming van de lesplaats.

Wanneer de nieuwe lesplaats is opgedoken in de taxonomie, gaat Informat de lesplaats toevoegen en activeren voor alle applicaties. En wordt u op de hoogte gesteld. Daarna moet uw beheerder op deze lesplaats nog rechten toekennen voor iCursisten (en andere applicaties).