Activiteit / eenheid op 'niet actief' zetten Activiteit / eenheid op 'niet actief' zetten

Activiteit / eenheid op 'niet actief' zetten

Via Basisgegevens > Registratie activiteiten duidt u de gewenste activiteit aan en en vinkt u het veld bij 'Actief' uit. Op deze manier zal de activiteit niet meer verschijnen in iRegistratie / A&R, zodat er niet meer op de eenheden in deze activiteit kan worden geregistreerd.

mceclip3.png

 

Via 'Basisgegevens > registratie eenheden' selecteert u de betreffende eenheid en vinkt u het veld 'Actief' uit. Zo kunt u vermijden dat er nog voor één bepaalde eenheid kan geregistreerd worden in iRegistratie / A&R.

mceclip1.png