Volgen

Fouten bij afwezigheden registreren

Bij het ingeven van de afwezigheden komen bepaalde kleurcodes voor: 

1. Er zijn geen blauwe bolletjes, enkel grijze

De reden waarom u grijze bolletjes ziet in plaats van blauwe is omdat er geen rijksregisternummer staat gekoppeld aan uw account. Dit kan twee oorzaken hebben: 

  • Er werd geen rijksregisternummer gekoppeld aan de personalia in iPersoneel.
  • Er werd geen persoon gekoppeld aan het account in iGebruikersbeheer (enkel toegankelijk voor de beheerder).

 

2. Er zijn geen bolletjes zichtbaar om afwezigheden in te geven

Vermoedelijk staat de tijdscode op uw computer foutief ingesteld. De tijdzone moet correct staan en daylight saving time / “Klok automatisch aan zomertijd aanpassen” moet aan staan:

 

3. Er zijn geen afwezigheidscodes beschikbaar om uit te kiezen, hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • U kunt meerdere codes zichtbaar maken door wat langer te klikken op het blauwe bolletje. Zo verschijnt er een scherm met extra afwezigheidscodes

 

  • Er werd in de leerlingenadministratie een beperking ingesteld voor het aantal te kiezen codes. 

        Om te controleren welke codes staan ingesteld, gaat u in ibasis of ileerlingen naar:

        algemeen > school > u klikt op de school > tabblad parameters

Indien 1 code aan de rechterkant staat en de overige codes aan de linkerkant dan kan u enkel de code kiezen die in de rechterkolom te zien is. Indien alle codes aan de linkerkant staan, zijn alle codes beschikbaar in de applicatie iAfwezigheden en Registraties. 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen