Volgen

Interpretatie afwezigheden i.f.v. schooltoelage

Onder menu 'Aanwezigheden' - 'Schooltoelage' krijgt u een tabel met verschillende kolommen en deze interpreteert u op volgende manier.

- Reeds aanwezig: aantal halve dagen dat leerling reeds aanwezig was tussen 1 september en nu.

- Externe school: aantal halve dagen dat de leerling in een externe school (buiten scholengemeenschap) aanwezig is geweest. 

- Totaal: aantal halve dagen aanwezig in huidig schooljaar tot op heden.

- Saldo halve lesdagen: aantal halve dagen dat nog rest tot en met 30 juni voor deze klas.

- Minimum: aantal halve dagen dat deze leerling aanwezig moet zijn (= afhankelijk van de leeftijd)

- Nog vereist: aantal halve dagen dat de leerling nog op school moet zijn gedurende resterende deel van het schooljaar om aan minimum vereiste aantal aanwezige halve schooldagen te voldoen.
OPGELET! Staat dit in het rood, dan betekent dit dat de leerling gevaar loopt om niet aan het aantal noodzakelijke aantal halve dagen te komen. 

- B-codes: bij leerplichtige kleuters vindt u hier het aantal ingebrachte B-codes.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen