Kinderen ten laste doorgeven Kinderen ten laste doorgeven

Kinderen ten laste doorgeven

Via tabblad 'Familiaal' geeft u het aantal kinderen ten laste op.
Merk op dat kinderen steeds meegeteld worden bij het aantal personen ten laste!
In de meeste gevallen is het aantal valide kinderen dus gelijk aan het aantal valide personen, tenzij er nog andere verwanten jonger dan 65 jaar ten laste zijn.

Via 'Berichten in wachtrij' kunt u een RL-7 aanmaken om aan het departement te melden dat er een wijziging is in de familiale toestand van betrokken personeelslid:

De zending zelf wordt aangemaakt langs menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.