Kinderen ten laste doorgeven Kinderen ten laste doorgeven

Kinderen ten laste doorgeven

Via tabblad 'Familiaal' geeft u het totaal aantal kinderen ten laste op, en hoeveel kinderen daarvan mindervalide zijn.

Via 'Berichten in wachtrij' kunt u een RL-7 aanmaken om aan het departement te melden dat er een wijziging is in de familiale toestand van betrokken personeelslid:

De zending zelf wordt aangemaakt langs menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.